19. sajandi vene kirjandus (SKS6212.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6212.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
19. sajandi vene kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
19th Century Russian Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Soodustada XIX saj. vene kirjanduse arenguetappide tundmaõppimist. Toetada tähtsamate ajastu kirjanike loomingu monograafiliste teadmiste omandamist. Toetada iseseisvat kirjanduse analüüsi oskust. Arendada suulist argumenteerimisoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
19. saj alguse kirjanduslik liikumine. Peamised kirjandusvoolud ja nende vaheline võitlus. Romantism vene kirjanduses. V. Žukovski biograafia ja looming. Kirjanduslik selts “Arzamas”. A. Gribojedovi biograafia ja looming. A. Puškini loomingu perioodid. A. Puškini luule (lüürika ja poeemid), draama (“Boriss Godunov”, “Väikesed tragöödiad”). A.Puškini realism (“Jevgeni Onegin”). A. Puškini proosa (“Belkini jutustused”, “Padaemand”, “Kapteni tütar”). M. Lermontovi biograafia. M. Lermontovi luule (lüürika ja poeemid). M. Lermontovi romaan “Meie aja kangelane”. N. Gogoli biograafia ja looming („Mirgorod”, „Peterburi novellid”, „Revident”, „Surnud hinged”). “Naturaalne koolkond”. Kriitika traditsioonid (V. Belinski, I. Panaev). I. Gontšarovi biograafia ja looming. 1860ndate kirjanduslikud ajakirjad, proosa, poeesia. I. Turgenevi biograafia ja looming (“Küti kirjad”, “Rudin”, “Isad ja pojad”, “Suits”, “Eelõhtul”). N. Nekrasovi, F. Tjuttševi, A. Feti, A. Tolstoi poeesia. M. Saltõkov-Štšedrini biograafia ja looming (“Ühe linna ajalugu”). F. Dostojevski biograafia ja looming (“Kuritöö ja karistus”, “Idioot”, “Kurjad vaimud”, “Vennad Karamazovid” ja teised.). L.Tolstoi biograafia ja looming (“Kasakad”, “Sõda ja rahu”, “Anna Karenina”, “Ülestõusmine” ja teised). N. Leskovi biograafia ja looming (“Soborjane”, “Mitte kuhugi”, “Raudne tahe”, “Mees Kolõvanist”, “Maailma serval” jt.). A.Tšehhovi biograafia ja looming. A.Tšehhovi draama.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb peamisi kirjandusprotsessi arengusuundi ja ajastu suuremate esindajate elulugu ja loomingut.
- saab aru kirjanduse arengus ja kirjanduse kui süsteemi tekkimise põhimõtetest.
- suudab iseseisvalt analüüsida kirjandusteoseid.
Õppejõud
Sergei Dotsenko
space