Tõlketeooria alused (SKA6017.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6017.HT
vana ainekood
SKA6017
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlketeooria alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Translation Theory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tõlketeooria baasteadmiste omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõlketeooria ajalugu ja tänapäev. Erinevad koolkonnad, suundumused. Tõlkimise olemus ja protsess. Tähendus, mõte, diskursus. Semantika, pragmaatika, tekstilingvistika. Tõlkestrateegiad. Tõlkimisega seotud sotsiaalsed, kultuurilised ja psühholoogilised tegurid. Ekvivalentsus sõna, fraasi, lause ja teksti tasandil, tähendusnihked. Kultuuriline, funktsionaalne, kirjeldav vaste. Lähte- ja sihtkeel. Veaanalüüs ja tõlke hindamine. Toimetamine. Teoreetilised algteadmised tõlkeprobleemide praktiliseks lahendamiseks ja tõlke analüüsiks.
Iseseisev töö: Praktilised ülesanded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
On omandanud teoreetilised baasteadmised tõlketeooriast.
Õppejõud
Lekt. Boriss Baljasnõi, PhD
space