Eesti valitsemissüsteem (RIV6001.YK)
space
Õppeaine kood
RIV6001.YK
vana ainekood
RIV6001
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti valitsemissüsteem
Õppeaine nimetus inglise k
Government System of Estonia
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on esitada äsja õppima asunud üliõpilastele ülevaade riigikorralduse, avaliku sektori toimimise ja selle juhtimise põhiprobleemidest. Kursus peaks kujundama üliõpilasel selge visiooni avalikust haldusest ja selle toimimisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames analüüsitakse üksikasjalikult seadusandlust, mis on aluseks Eesti valitsemisinstitutsioonide toimimiseks: Põhiseadus, Riigikogu kodukorra seadus, Vabariigi Valitsuse seadus, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Samuti vaadeldakse seadusandlust, mis on seotud valitsemissüsteemi erinevate protsesside ja mõistete reguleerimisega: Riigikogu valimise seadus, Riigikogus menetlevate seaduste normitehnika eeskiri. Lisaks võetakse vaatluse alla ka eraldi valitsemissüsteemi asutusi nagu tugistruktuurid, sh. Riigikantselei, ministeeriumid ja ametid. Kursuse raames toimuvad ekskursioonid Riigikogusse, ministeeriumidesse ja ametitesse. Riigiasutuste külastus võimaldab ühildada seaduste alusel saadud formaal-teoreetilisi teadmisi haldussüsteemi praktikaga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemseid teadmisi Eesti haldussüsteemi põhimõtetest, korraldusest ja institutsioonidest;
- oskab formaalselt hinnata reaalses Eesti poliitikas ja valitsemises toimuvaid protsesse;
- oskab analüüsida Eesti haldussüsteemi institutsioonide toimimise ja tööga seotud põhiprobleeme.
Õppejõud
Kersten Kattai
space