Turunduse alused (RIM6005.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6005.YK
vana ainekood
RIM6005
Õppeaine nimetus eesti k
Turunduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Marketing
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Turunduse aluste kursuse põhieesmärgiks on anda osalejatele esmane struktureeritud arusaam turundusest kui ettevõtte kesksest ärifunktsioonist, mis ühendab firma ja tema tarbijad ning määrab ettevõtte turupositsiooni ja rolli ühiskonnas. Samuti võimaldab kursus arendada turundusinstrumentide kasutamise esmaseid oskusi.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Turunduse aluste kursus on algtaseme turunduskursus, mis tutvustab õppijaid turundusvaldkonna põhitõdedega. Kursuse jooksul läbivad osalejad turunduse põhialused, sh turundus-mõtte põhipostulaadid, turunduskeskkonna ja turu toimimise põhireeglid, ning tutvuvad turundusinstrumentidega ja turunduse eetikaküsimustega. Peale nimetatud teadmiste omandamist loengutes ja seminarides praktiseerivad kursusel osalejad oma teadmisi interaktiivse turundussimulatsiooni abil. Kursuse lõpuks koostavad ja esitlevad tudengid turundusplaani ning kursuseprojekti.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab turundus-funktsiooni olemust, olulisust ja eesmärki;
- suudab hinnata turunduskampaaniaid üldisel tasemel ning oskab määrata erinevate turundusinstrumentide kasutamise otstarbekust sõltuvalt turukontekstist ja juhtkonna poolt seatud eesmärkidest;
- suudab teisendada eesmärke turundusmõõdikutesse.
Õppejõud
Kristo Krumm
space