Turunduse juhtimine (RIM6024.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6024.YK
vana ainekood
RIM6024
Õppeaine nimetus eesti k
Turunduse juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Marketing Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Turunduse juhtimise kursuse eesmärgiks on võimaldada osalejatel mõista sügavuti turunduse juhtimiseda seotud nüansse ja turunudse planeerimise aluspõhimõtteid ning omandada arusaam turunduse efektiivse juhtimise põhiprintsiipidest.
Kursuse läbimise järel peaksid osalejad suutma ellu viia turunudse juhtimisega seotud põhilisi tegevusi algtasemel ning suutma seada põhjendatud turunduseesmärke ja planeerima nende saavutamise viise.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Turunduse juhtimise kursus on kesktaseme edasijõudnute turunduskursus, mis käsitleb Turunduse aluste kursuse jooksul tutvustatud turundusinstrumentide abil organisatsiooni turundusfunktisooni juhtimise aluspõhimõtteid. Kursus käsitleb sügavuti konkurentsieelise loomise ja planeerimise temaatikat, turuanalüüsi, tootearendust, kliendisuhete juhtimist ja muid turunduse juhtimisega seotud olulisi valdkondi. Lisaks eelnevale käsitletakse kursuse jooksul ka turunduse planeerimise aspekti, mis on turunduse juhtimise lahutamatuks osaks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab rakendada turundusteooriaid ja –kontseptsioone praktiliste turundusülesannete lahendamisel;
- oskab kasutada turunduskontseptsioone äriotsuste langetamisel;
- oskab leida turuvõimalusi ning pakkuda välja ettevõtte arengu ja tootearenduse stsenaariume;
- suudab mõista kaasaegseid turundusväljakutseid ja neile adekvaatselt reageerida;
- on võimeline juhtima ja planeerima turundust kesktasemel.
Õppejõud
space