Mikro- ja makroökonoomika (RIM6003.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6003.YK
vana ainekood
RIM6003
Õppeaine nimetus eesti k
Mikro- ja makroökonoomika
Õppeaine nimetus inglise k
Micro- and Macroeconomics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Indrek Saar (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Majandusteoreetiline jätkukursus, mis süvendab majanduses toimuvate seaduspärasuste ja majandus-mehhanismide mõistmist, arendab majanduslikku mõtlemist, selgitades kodumajapidamiste ja ettevõtete ning erinevate turgude koostoimet ning tasakaalu kujunemist majanduses kui tervikus, majanduspoliitikate kujundamist.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Põhilisteks käsitlusobjektideks mikroökonoomikas: tarbija valiku teooria, nõudlus- ja pakkumisteooria, firma käitumine lühi- ja pikaajalisel perioodil, turustruktuurid konkurentsi iseloomu seisukohalt, tootmisfaktorite turud, turu ebatäiuslikkus ja regulatsioon. Makroökonoomikas käsitletakse rahvamajanduse ringvoolu, rahvamajanduse arvestust, kogunõudlust ja kogupakkumist ning neid mõjutavaid faktoreid ja komponente, rahvamajanduse tasakaalu kujunemist, majanduse ebastabiilsuse põhjusi ning mõjutamise võimalusi ja poliitikaid, majanduskasvu ja avatud majandust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab peamisi käsitlusi mikro- ja makroökonoomikast;
- oskab käsitleda teooriaid majanduspoliitika analüüsimisel;
- oskab analüüsida majanduspoliitikat mõjutavaid tegureid.
Õppejõud
Indrek Saar
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-o.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/23.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/23-t.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-o.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/22-t.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/22.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/21.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/20.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/19.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/18.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/17.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/17.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/16.YK)
Poliitika ja valitsemine (RIPGB/16.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/15.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/14.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Riigiteadused (RIRIB/13.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/13.YK)
Riigiteadused (RIRIB/12.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/12.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Riigiteadused (RIRIB/00.YK)
space