Projekti teostamine ja hindamine (RIJ6006.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6006.YK
vana ainekood
RIJ6006
Õppeaine nimetus eesti k
Projekti teostamine ja hindamine
Õppeaine nimetus inglise k
Project Implementation and Evaluation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste, oskuste ja suutlikkuse kujunemist projektide teostamiseks ja hindamiseks oma tulevases töövaldkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekti teostamine: juhitüübid ja juhtimisviisid, meeskonnatöö koordineerimine, meeskonna motiveerimine, konfliktide ennetamine ja lahendamine; välis- ja sisekommunikatsioon, projekti õigeaegse valmimise tagamine, projekti edenemise kontroll: tulemuspõhiste vahearuannete koostamine, koosolekute ettevalmistamine, juhtimine ja protokollimine, näidiskoosolek rühmades, näidisprotokolli kirjutamine; tegevuskeskkonna muutustele reageerimine, plaanide, eelarve uuendamine, suhtlemine sidusrühmadega. Mitme projekti samaaegne koordineerimine. Projekti lõpetamine: lühi- ja pikaajaliste tulemuste analüüs, hinnang projekti õnnestumise kohta, lõpparuande koostamine. Harjutusprojekti lõpparuande kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi projektimeeskonna juhtimisest, motiveerimisest, projekti koordineerimisest, teostusprotsessi kontrollimisest ja hindamisest;
- oskab juhtida, motiveerida ja kontrollida väiksearvulist projekti meeskonda, koostada projekti aruandeid, ettevalmistada, juhtida ja protokollida koosolekuid, uuendada projekti plaane ja täita eelarvet;
- on võimeline teostama ja hindama projekte oma tulevases töövaldkonnas.
Õppejõud
Sigrid Salla
space