Projekti ettevalmistamine ja projektitarkvara (RIJ6003.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6003.YK
vana ainekood
RIJ6003
Õppeaine nimetus eesti k
Projekti ettevalmistamine ja projektitarkvara
Õppeaine nimetus inglise k
Project Preparation and Project Management Software
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teoreetiline ülevaade projektitöö põhimõtetest ning praktiline kogemus projektitöö meetodite rakendamisest ja tervikliku projektiplaani koostamisest projektijuhtimise tarkvara kaasabil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projekti mõiste, liigid, ajalugu. Projektid organisatsioonides. Projektorganisatsiooni struktuur. Projekti etapid, sisendid ja väljundid. Eeletapp: probleemanalüüs, ideede genereerimine. Eeluuring: tegevusala jm taustauuringud, turu-uuring, riskianalüüs, SWOT-maatriks. Loogiline maatriks: sisendid, tegevused, väljundid ja eesmärgid ning nende indikaatorid. Projekti lühitaotlus ja hindamise meetodid. Planeerimine ja plaan: kvaliteedi, aja-, raha-, ja inimressursi planeerimine. Ajagraafiku tehnikad: MS Project programmis Gantti graafik ja võrkdiagrammi koostamine. Juhtimisplaan. Projekti teostamine. Projekti lõpetamine: tulemuste analüüs, hinnang, lõpparuande koostamine. Projektijuhtimise tarkvara.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi projekti ettevalmistamise etappidest, meetoditest ja tehnikatest ning projektijuhtimise tarkvara abivahenditest;
- oskab rakendada projekti juhtimise meetodeid projekti määratlemisel ja plaani koostamisel ning kasutada MS Project tarkvara projekti ajagraafiku koostamisel;
- suudab iseseisvalt ettevalmistada arendusprojekte ning koostada projektiplaan, loogiline maatriks, ajagraafik ja eelarve.
Õppejõud
Sigrid Salla
space