Euroopa Liidu ja rahvusvahelised projektid (RIJ6004.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6004.YK
vana ainekood
RIJ6004
Õppeaine nimetus eesti k
Euroopa Liidu ja rahvusvahelised projektid
Õppeaine nimetus inglise k
European Union and International Projects
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised Euroopa Liidu rahastamissüsteemist ja toetusfondidest toetamaks oskuste ja suutlikkuse kujunemist EL toetusprojektide ja rahvusvaheliste projektide loomiseks, projektile EL toetuse taotlemiseks , toetusprojekti teostamiseks, hindamiseks ja aruandluseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Euroopa Liidu rahvusvaheliste toetusprogrammide reeglid ja tavad. EL 2007-2013 rahastamisperiood: finantsid, programmid, finantseerimismehhanismid. Seitsmes raamprogramm. Struktuurifondid ja ühtekuuluvusfond: toimimismehhanismid ja taotlemisviisid. Detsentraliseeritud rakendussüsteem: strateegilised alusdokumendid ja rakendusdokumendid, rakendusasutused ja -üksused ning nende kohustused. Projekti hindamise protseduur: tehniline hindamine, sisuline ja finantshindamine; hindamiseksperdid. Rahastamislepingu sõlmimine. Projektitaotluse struktuur. Projekti partnerid. Detailne ja koondeelarve. Projektitaotluste tüüpvead. Aruandlus rahastajatele.
Iseseisev töö: rahvusvahelisele projektile struktuurifondi rahastamistaotluse koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi EL rahastamissüsteemist: fondid, rahastamispõhimõtted ja taotlemise protseduurid, EL projektitaotluse tüüpilised osad ja eelarve, EL toetusprojektide tüüpnõuded;
- oskab leida oma projektile sobivad rahastamisallikad ja projektipartnerid, koostada nõuetekohaseid projektitaotlusi projekti elluviimiseks vajalike ressursside saamiseks;
- suudab iseseisvalt EL kaasfinantseeritavaid ja rahvusvahelisi väiksemahulisi projekte kirjutada ja ettevalmistada;
- suudab toetusprojekte teostada ning koostada rahastajatele aruandeid.
Õppejõud
Katri-Liis Lepik
space