Teadusliku artikli kirjutamise seminar (RAS8210.YK)
space
Õppeaine kood
RAS8210.YK
vana ainekood
RAS8210
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusliku artikli kirjutamise seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Writing a Scientific Article
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda esmased teadmised ja kogemus sotsiaalteadusliku akadeemilise artikli kirjutamisest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursuse käigus tutvutakse eelkõige sotsiaalteaduste valdkonnas üldtunnustatud nõuete põhjal: akadeemilise kirjutamise põhialuste, kirjutamistehnikate ja –protsessiga; eelretsenseeritavate akadeemiliste artiklite põhinõuete, ajakirjade valiku ning publitseerimise protsessiga.
Kursuse põhiosa moodustavad praktiline töö ja rühmaarutelud. Praktiline töö seisneb artikli kirjutamisel (näiteks varasemalt koostatud magistri- või bakalaureusetöö põhjal), milleks seminaridel saadakse juhendust ja tagasisidet. Seminaridel on igakordselt kohustuslik esitada tähtaegselt omaenda kirjalik töö vastavalt ülesandele, valmistada ette hinnang kaasdoktorandi/-magistrandi tööle, seminaris kommenteerida ja arutada teiste töid.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on suuteline iseseisvalt kirjutama teaduslikku artiklit, sh kajastama uurimuse probleemipüstitust, meetodeid, teooriat ja empiirilist materjali vastavalt teadusliku artikli struktuurile.
Õppejõud
dots. Liis Ojamäe, PhD, Triin Roosalu
space