Personalijuhtimine (PSO7004.LT)
Õppeaine kood
PSO7004.LT
vana ainekood
PSO7004
Õppeaine nimetus eesti k
Personalijuhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Personnel Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Maria Kütt (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada tudengeid personalijuhtimise arengusuundade mõistmisel ja kaasaegsete inimvara juhtimise meetodite omandamisel; luua alus inimvara puudutavate otsuste teadlikuks langetamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames käsitleme nelja peamist personalijuhtimise valdkonda: mehitamine (resourcing), töösuhte hoidmine (employment relationship), inimeste arendamine, ja muudatuste juhtimine. Keskendume rohkem trendidele, viimase viie aasta jooksul toimunud arengutele ja vähem käeliste oskuste omandamisele. Nt räägime mehitamise strateegiatest, kuid ei õpi koostama töökuulutust; räägime inimese arengu spektrist personalijuhtimise kontekstis, kuid ei koosta koolitusprogrammi. Võib öelda, et tegemist on strateegilise personalijuhtimise kursusega, kui defineerida mõistet nii: strateegiline personalijuhtimine on organisatsiooni pikaajaliste eesmärkide elluviimist tagavate inimressursi kujundamisega seotud valikute tegemine, põhimõtete ja tegevuste sõnastamine.

Õpimeetoditeks on loengud, arutelud, harjutused ja refleksioonid. Kui õppeklass võimaldab, kasutame ka audioviduaalseid vahendeid. Refleksioonid on lühikokkuvõtted loengu põhjal tekkinud mõtetest. Need tuleb esitada Moodle vahendusel nädala jooksul pärast iga loengupäeva. Loengute slaidid, harjutused ja viited lisalugemisele on leitavad Moodle keskkonnas (http://moodle.e-ope.ee/) hiljemalt viis päeva enne loengu toimumist ja kuni detsembrini 2018. Kursuse leiab ainekoodi järgi, mis on ka registreerumise salasõnaks. Moodle kasutamine on kohustuslik, sest selle kaudu tuleb esitada refleksioonid. Arutelude võimaldamiseks tuleb lisamaterjal töötada iseseisvalt läbi ja sooritada Moodles harjutused enne teemakohast loengut.
Iseseisev töö
Kirjalik eksam (90%)
Loengujärgsed refleksioonid (10%)

Iga loengu lõpus nädala jooksul vastamine Moodle’sse pandud küsimusele
Eksami vormiks on individuaalne kirjalik töö õppejõu poolt püstitatud uurimisküsimusele vastamise kujul.

Õppeaine õpiväljundid
Orienteerub personalijuhtimise kaasaegsetest meetodites ja arengusuundades;
Oskab analüüsida erinevate inimressursi juhtimise töövahendite sobivust konkreetse organisatsiooni jaoks;
Oskab personalijuhtimise protsessi kavandada strateegilise juhtimise tasandil
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam (90%)
Individuaalne reflektsioon (10%)
–Iga loengu lõpus nädala jooksul vastamine Moodle’sse pandud küsimusele
Eksami vormiks on individuaalne kirjalik töö õppejõu poolt püstitatud uurimisküsimusele vastamise kujul.
Õppejõud
M.Kütt
Kohustuslik kirjandus
Armstrong, M., Taylor, S. (2017). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 14th Ed. Kogan Page.
või
Beardwell, J., Thompson, A. (2017). Human Resource Management: A Contemporary Approach. 8th Ed. Pearson

Nimetatud teosed võivad aidata paremini mõista presentatsiooni sisu loengust puudumise korral.
Asenduskirjandus
Üldiselt on õppejõu poolt soovitatav kirjandus leitav Moodle keskkonnast ja viidetena loengu presentatsioonidest.