Analüütiline geomeetria II (MLM6525.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6525.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütiline geomeetria II
Õppeaine nimetus inglise k
Analytic Geometry II
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Käesoleva kursuse eesmärgid on:
Anda põhjalikum ülevaade teist järku joontega seotud mõistetest; Õpetada kasutama analüütilise geomeetria meetodeid mitmesuguste ülesannete lahendamisel;
Esitada teist järku joonte matemaatiline teooria.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antud kursuse teemadeks on: Sirgete, ringjoonte ja tasandite kimbu ja sidumi mõisted. Koonuselõiked, nende polaarvõrrandid. Teist järku joone üldvõrrand. Üldvõrrandi lihtsustamine reeperi lükke ja pöörde abil. Teist järku joonte invariandid. Teist järku joonte kaasdiameetrid ja kaassihid, asümptootilised sihid ja peasihid. Teist järku joonte puutujad. Teist järku joone üldvõrrandi lihtsustamine omaväärtusülesande abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb teist järku joonte teooriaga seotud mõisteid;
- oskab neid kasutada ja nende abil teist järku joone üldvõrrandit lihtsustada.
Õppejõud
prof Mart Abel
space