Analüütiline geomeetria I (MLM6524.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6524.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Analüütiline geomeetria I
Õppeaine nimetus inglise k
Analytic Geometry I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatav aine. Õppeaine eesmärgiks on:
Anda üliõpilastele lühike ülevaade vektoritest, reeperist, sirgete ja tasandite võrranditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antud kursuse teemadeks on: Seotud vektor ja vabavektor. Lineaartehted vektoritega. Vektorite skalaar-, vektor- ja segakorrutis. Baas, reeper, koordinaadid, nende teisenemise valemid reeperi lükkel ja pöördel. Sirgete võrrandid tasandil. Üleminek ühelt võrrandi kujult teisele. Sirgete ja tasandite võrrandid ruumis. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid. Polaarkoordinaadid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb analüütilise geomeetria põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi omadusi, seoseid, teoreeme, oskab neid tuletada ja tõestada;
- oskab lahendada analüütilise geomeetria tüüpülesandeid.
Õppejõud
Tõnu Tõnso
space