Algebra II (MLM6523.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6523.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Algebra II
Õppeaine nimetus inglise k
Algebra II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Mart Abel (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda põhjalikumalt vektorruumide ja nende lineaarteisendustega seotud mõistetega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines käsitletavateks teemadeks on: Vektorruumide lineaarteisendused ja isomorfismid. Maatriksite sarnasus. Maatriksi karakteristlik polünoom. Lineaarteisenduse omavektorid, omaväärtused ja kanooniline baas. Jordani maatriks. Lineaarteisenduse maatriks ja selle Jordani normaalkuju. Eukleidiline (vektor)ruum. Ortogonaalsed ja sümmeetrilised maatriksid. Ortogonaalsed ja sümmeetrilised teisendused. Lineaarsed, bilineaarsed ja ruutfunktsionaalid. Lineaar-, bilineaar- ja ruutvormid. Ruutvormi kanooniline kuju ja ruutvormi viimine kanoonilisele kujule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb vektorruumide ja nende lineaarteisendustega seotud põhimõisteid;
- oskab lahendada vektorruumidega soetud ülesandeid.
Õppejõud
Mart Abel
space