Praktika matemaatikas I (MLM6404.DT)
Õppeaine kood
MLM6404.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika matemaatikas I
Õppeaine nimetus inglise k
Work Placement in Mathematics I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Tatjana Tamberg (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised ja oskused uurimistööks matemaatika vallas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uurimisprobleemi ja eesmärgi püstitamine. Töö teema valiku protsess, teema täpsustamine ja uurimisprobleemi sõnastamine. Nõuded bakalaureusetöö sisule ja vormistamisele.
Iseseisev töö
Ettekande ette valmistamine ja kaastudengi ettekande põhjalik läbitöötamine.
Ainet on võimalik ka läbida, sooritades praktika matemaatikaga seotud erialal väljaspool Tallinna Ülikooli.
Õppeaine õpiväljundid
Omandatakse elektroonilise teabeotsingu oskused.
Omandatakse ülevaade erinevatest uurimustest ning oskus kasutada erinevaid meetodeid.
Omandatakse teadmised ja oskus teema valikuks ja piiritlemiseks; uurimisprobleemi, küsimuse, eesmärgi ja ülesannete püstitamiseks; hüpoteesi püstitamiseks ja kontrolli võimalusteks.
Omandatakse ülevaade teadustöö liikidest, teadustööle esitatavatest sisulistest nõuetest ja vormistamisest.
Hindamismeetodid
Arvestus
Õppejõud
lekt Tatjana Tamberg
Kohustuslik kirjandus
Krantz, S. G. 1997 A primer of mathematical writing: being a disquisition on having your ideas recorded, typeset, published, read, and appreciated, Providence (R.I.): American Mathematical Society;
Krantz, S. G. 2001 Handbook of typography for the mathematical sciences Boca Raton [etc.]: Chapman & Hall/CRC.