Hulgateooria ja loogika elemendid (MLM6214.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6214.DT
vana ainekood
MLM6214
Õppeaine nimetus eesti k
Hulgateooria ja loogika elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Foundations of Set Theory and Logic
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised hulgateooriast ja loogikast. Tutvustada nendes valdkondades kasutatavaid meetodeid ja võtteid, aga ka rakendusi
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hulgad, tehted nendega. Relatsioonid ja nende liike. Faktorhulgad. Kujutused. Loogika tehted, lausearvutusvalemid, nende tõeväärtused ja normaalkujud. Predikaadid, kvantorid, predikaatvalemid, nende normaalkujud. Formaalsed keeled.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb tehteid hulkadega, nende põhiomadusi ja relatsioone, sealhulgas oskab nende liiki määrata ja neid rakendada;
- tunneb lause- ja predikaatarvutuse põhiseadusi; oskab sisulisi väiteid kirja panna formaalsete valemitena ja neid eitada
Õppejõud
lekt Anna Šeletski
space