Muutuv kliima ja sellega kohanemine (MLL6009.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6009.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Muutuv kliima ja sellega kohanemine
Õppeaine nimetus inglise k
Changing Climate and Adaptation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Piret Vacht (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused arusaamiseks kliimamuutuse tähendusest, selle mõjust Eestile, Euroopale ja maailmale (erinevatele piirkondadele) ning toetada kliimamuutusega kohanemise vajalikkuse tähtsusest ja mõistmisest. Soodustada teadmiste süvendamist kliima jälgimissüsteemist, kliimasüsteemi olekutest ja kliima muutumisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poliitika, definitsioonid (ilm, kliima). Skeptitsism (debatt). Kliimasüsteemi olemus, selle olekud, komponendid, mõjutamine. Kasvuhoonegaasid, hoovused, kliimanähtused (Lõunaostsillatsioon, Walkeri tsirkulatsioon, mussoonid, NAO ja AO). Mineviku kliima andmed (arvutipraktikum). Prognoosid (mudelid, projektsioonid, stsenaariumid sihtkohtade näitel. Äärmuslikud nähtused ja nende mõju (äärmussademed, tormid, üleujutused). Kliimamuutused mõju inimesele (süsteemidele) ja sotsiaalmajandusele (põllumajandus, metsandus). Lahendused, kohanemismeetmed ja poliitika (mitigation / adaptation).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab aru saada kliimasüsteemi ja kliimamuutuse mõistesüsteemist, arengust ja tähtsusest tänapäeval;
- oskab seostada kliimasüsteemi komponente ja olekuid kliimamuutusega;
- suudab tunda ja rakendada omandatud teadmisi kliimamuutusega kohanemisstrateegiate ja meetmete väljatöötamises.
Õppejõud
Piret Vacht PhD, Hannes Tõnisson PhD, Katre Luik MSc
space