Keskkonnakommunikatsioon (MLL6006.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6006.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnakommunikatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Communication
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada kommunikatsiooni rolli inimeste suhtumiste, väärtuste, praktikate ja strateegiate kujundamisel keskkonnavaldkonna raamistikus. Tutvustada kommunikatsiooniteooria baasmõisteid ja selgitada nende rakendamist keskkonnakommunikatsiooni kontekstis. Anda ülevaade kommunikatsiooni nähtustest: dialoog, koostöö ja demokraatia, konflikt ja konflikti lahendamine, keskkond ja ajakirjandus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad: Keskkonnakommunikatsioon kui valdkonnaülene uurimisvaldkond. Keskkonnakommunikatsiooni valdkondade tutvustus: keskkonnateemade tutvustaminel avalikkusele, otsuste langetamises, strateegiate loomisel, avalikus osaluses, konflikti ennetamisest jne.
Kursuse käigus antakse ülevaade keskkonnakommunikatsiooni alustest ning seostatakse teoreetilisi teadmisi juhtumiuuringute ja näidetega. Praktiliste näidetega analüüsitakse keskkonnaküsimuste käsitlemist Eesti ja rahvusvahelises meedias.
Kursus koosneb loengutest ja seminaridest (50%), väiksematest iseseisvatest harjutustest (20%) ning erialakirjanduse lugemisest (30%).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet kommunikatsiooniteooria põhitõdedest;
- mõistab keskkonnakommunikatsiooni olulisust ja selle väljakutseid keskkonnainfo edastamisel;
- oskab kriitiliselt analüüsida keskkonnakommunikatsiooni juhtumeid;
- oskab rakenda olulisemaid keskkonnakommunikatsiooni põhimõtteid - nt konfliktivältimis- ja -lahendamis- meetodid, edastada objektiivselt keskkonnateavet.
Õppejõud
Bianka Plüschke-Altof PhD; Piret Vacht PhD; Reeda Tuula-Fjodorov MSc
space