Loodusteadusliku uurimistöö meetodid (MLG8039.LT)
space
Õppeaine kood
MLG8039.LT
vana ainekood
MLG8039
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusteadusliku uurimistöö meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Research Methods in the Natural Sciences
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda mitmekülgne ülevaade loodus- ja terviseteaduslikest uurimismeetoditest. Toetada erinevate loodus- ja terviseteaduslike ning nendega seotud sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamise oskuse teket.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süsteemne ülevaade loodust- ja terviseeadusliku mõtte arengust, erinevate distsipliinide spetsiifikast ja teadustöö metodoloogiast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab iseseisvalt valida sobivad uurimismeetodid;
- omandab oskuse planeerida uuringut;
- omandab praktilisi oskusi rakendada sobivaid uurimismeetodeid oma uurimistöö ülesannete lahendamisel.
Õppejõud
prof Tõnu Laas
space