Loodusgeograafia komplekspraktika (MLG6032.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6032.LT
vana ainekood
MLG6032
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusgeograafia komplekspraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Physical Geography
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada iseseisva uurimistöö ettevalmistamise oskuse teket – teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse põhjal sobiva metoodika valimine. Seostada teoreetilised teadmised praktilise väliuuringuga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Alljärgnev tehakse selgeks kirjanduse põhjal või eeldusaine raames ning suurt osa sellest rakendatakse 3-4-päevasel välipraktikal. Kauguse, kõrguse ja pindala mõõtmine looduses ja kaardilt. Nivelleerimine ja loodimine. Lihtne kaardistamine ja orienteerumine. Proovivõtu üldised põhimõtted ja olulisemad nõuded, proovide säilitamine. Veekogude parameetrid: mõõtmed, pindala, sügavus, maht. Temperatuuri ja hapnikurežiim, vee läbipaistvus ja värvus. Veekogude setete (alluuvium ja sapropeel), proovivõtu metoodikad ja vahendid. Setete kirjeldamine ja dateerimine. Setete bioloogiline, litoloogiline ja keemiline analüüs. Sood: taimkate, mikroreljeef, hüdroloogiline režiim. Turvas: juurdekasv, lagunemisaste, botaaniline koosseis, keemiline koostis. Proovivõtu tehnikad: turbapuurid. Maastiku kompleksprofiil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab lihtsamaid geoökoloogiliste väliuuringute meetodeid, oskab neid kasutada;
- oskab uurimisandmeid analüüsida ja seejärel vormistada;
- oskab otsustada millist üldisemat metoodikat mingi kindla probleemi lahendamiseks vaja on;
- suudab ennast ruumiliselt orienteerida ning püstitatud ülesandele ruumiliselt läheneda.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dots.
space