Geoökoloogiliste uuringute metoodika (MLG6031.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6031.LT
vana ainekood
MLG6031
Õppeaine nimetus eesti k
Geoökoloogiliste uuringute metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Methods in Field Studies
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tekitada arusaam uurimistöö vormilisest ja sisulisest ülesehitusest ning iseseisva uurimuse vormistamisest aruandeks, artikliks või üliõpilase uurimistööks. Toetada iseseiseva uurimistöö ettevalmistamise oskuse teket – teoreetilise ettevalmistuse põhjal sobiva metoodika valimine geoteaduste valdkonnas. Luua eeldused seostamaks teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uurimistöö üldine vormiline ja sisuline ülesehitus. Tulemuste arutelu ning järeldused. Tulemuste vormistamine. Kartograafia, GPS, nivelleerimine. Proovivõtu üldised põhimõtted, vee-, lume-, pinnase-, taime- jms proovide võtmine, säilitamine ja analüüs. Veekogude uurimismeetodid. Soode uurimismeetodid. Erinevate objektide dateerimisvõimalused ja meetodid. Maastiku kompleksprofiil, muldade uurimismeetodid, granulomeetria. Bioindikatsioon, tendrokronoloogia, lihhenomeetria.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus vormistada lihtsamat uurimistöö aruannet, artiklit jms – ülesehitus, viitamine, stiil, illustreerimine jne. Teab lihtsamaid geoökoloogiliste väliuuringute meetodeid ning suutlikkus neid kasutada. Suutlikkus valida piisavalt optimaalne metoodiline lähenemise geökoloogilise probleemi uurimiseks.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dotsent
space