Maailma majandus- ja poliitiline geograafia (MLG6029.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6029.LT
vana ainekood
MLG6029
Õppeaine nimetus eesti k
Maailma majandus- ja poliitiline geograafia
Õppeaine nimetus inglise k
World Economic and Political Geography
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade maailma majandus- ja poliitilise geograafia peamistest teoreetilistest lähenemistest, põhimõistetest ja aine arengust. Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste kodutööde ettevalmistamise ja ettekandmise teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade põhimõistetest ja erinevatest teoreetilistest lähenemistest maailma majandus- ja poliitilisele geograafiale. Poliitiline geograafia Ratzelist tänapäevani, geopoliitika, maailma majandusgeograafia teoreetilised lähtekohad ja suundumused, demograafilised ja rahvastikugeograafilised trendid, ressursside ja majandusliku aktiivsuse ruumiline jaotus maailmamajanduses, maailmamajanduse geograafia, globaliseerumine. Auditoorne töö koosneb: loengud ja seminarid, mille käigus kantakse üliõpilaste poolt ette nende poolt ettevalmistatud referaadid/uurimustööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kujundada üliõpilastes kirjaliku ja suulise eneseväljendamisoskust kirjalike teemakohaste referaatide ettevalmistamise ja ettekandmise teel. Suutlikkus analüüsida maailma majandus- ja poliitilise geograafia teoreetilisi lähtekohti. Maailma majanduslike ja poliitiliste trendide ja protsesside määratlemise ja üldistamise oskus geograafilises kontekstis.
Õppejõud
Maj. kand. Kalev Kukk
space