Keskkonnageoloogia (MLG6026.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6026.LT
vana ainekood
MLG6026
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnageoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Geology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks elukeskkonda mõjutavatest geoloogilistest protsessidest ning mineraalsete ressursside kasutamisega kaasnevatest keskkkonnamõjudest globaalsel, regionaalsel ja lokaalsel tasandil: keskkonnamõjude minimeerimise võimalustest ja lahendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnaprobleemid – nende olemus ja teke. Geoloogilised ressursid ja nende kasutamine; energia ja mineraalainete ressursid. Põlevkivi kui Eesti tähtsaim mineraalne ressurss. Kaevandamise keskkonnamõju sõltuvalt kaevandamise viisist. Põlevkivielektrijaamade ja põlevkivikeemiatööstuse keskkonnamõju. Teiste maavarade (turba, pae, liiva ja kruusa) kaevandamise keskkonnamõjust. Põhja- ja pinnavesi. Pinna- ja põhjavee tarbimise ja reostusega seotud keskkonnaprobleemid. Muld kui elukeskkonna tähtis komponent. Pôllumajanduse keskkonnamõjude pôhjused ja leevendamise võimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised keskkonda mõjutavatest teguritest;
- oskab määratleda keskkonna ja inimese tegevusega seotud probleeme ja suudab leida võimalusi keskkonnaprobleemide leevendamiseks.

Õppejõud
lektor Valdeko Palginõmm, MSc
space