Keskkonnageoloogia (MLG6026.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6026.LT
vana ainekood
MLG6026
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnageoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Geology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks elukeskkonda mõjutavatest geoloogilistest protsessidest ning mineraalsete ressursside kasutamisega kaasnevatest keskkkonnamõjudest globaalsel, regionaalsel ja lokaalsel tasandil: keskkonnamõjude minimeerimise võimalustest ja lahendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnaprobleemid – nende olemus ja teke. Geoloogilised ressursid ja nende kasutamine; energia ja mineraalainete ressursid. Põlevkivi kui Eesti tähtsaim mineraalne ressurss. Kaevandamise keskkonnamõju sõltuvalt kaevandamise viisist. Põlevkivielektrijaamade ja põlevkivikeemiatööstuse keskkonnamõju. Teiste maavarade (turba, pae, liiva ja kruusa) kaevandamise keskkonnamõjust. Põhja- ja pinnavesi. Pinna- ja põhjavee tarbimise ja reostusega seotud keskkonnaprobleemid. Muld kui elukeskkonna tähtis komponent. Pôllumajanduse keskkonnamõjude pôhjused ja leevendamise võimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised keskkonda mõjutavatest teguritest;
- oskab määratleda keskkonna ja inimese tegevusega seotud probleeme ja suudab leida võimalusi keskkonnaprobleemide leevendamiseks.

Õppejõud
lektor Valdeko Palginõmm, MSc
space