Üldökoloogia (MLB6902.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6902.LT
vana ainekood
MLB6902
Õppeaine nimetus eesti k
Üldökoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
General Ecology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kohustuslik suunaaine, mille eesmärgiks on kujundada teadmisi organismide vaheliste seoste ning organismide ja keskkonna vastastikmõjude kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ökoloogiateaduse ajalooline taust; ökoloogia põhimõisted ja -seaduspärasused. Abiootiline ja biootiline keskkond. Ökoloogilise amplituudi ja niši mõisted. Populatsioonide struktuur. Migratsioon ja levik ajas ja ruumis. Organismide vastastikused suhted. Kooslused ja suktsessioon. Ökosüsteemid: energiavoog ja aineringe.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus selgitada ökoloogiliste tasemete kujunemist eluslooduses ja analüüsida nende tasemete vahelisi seoseid.
Oskus selgitada elusa ja eluta looduse vastastikmõjusid.
Oskus selgitada ökoloogia olulisust tänapäeva ühiskonna jaoks.
Õppejõud
prof Margus Pensa, PhD
space