Looduskaitsebioloogia (MLB6012.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6012.LT
vana ainekood
MLB6012
Õppeaine nimetus eesti k
Looduskaitsebioloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Biodiversity and Conservation Biology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmisi loodusrikkuse kaitse teaduslikest alustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Looduskaitsebioloogia (LKB) filosoofilised põhialused. Ülevaade looduskaitse ideestiku kujunemisest ja LKB kui teaduse formeerumisest. Ülevaade loodusrikkuse struktuurist ja vormist ning selle hääbumise taga olevatest põhjustest. Liikide kaitse teoreetilised alused (demograafilised, geneetilised, biogeograafilised mudelid) ning nende rakendamise teed: liikide väljasuremist põhjustavad tegurid, väikeste populatsioonide paradigma, hääbuva populatsiooni paradigma, populatsiooni elujõulisuse analüüsi, kaitsekorralduse põhimõtted, eelisjärjestuse alused. Ex situ kaitse ja taastamisbioloogia. Ökosüsteemide kaitse korralduse alused ning looduskaitsealade moodustamise teaduslik tugiideestik: LK-alade suuruse ning nende omavahelise kauguse probleemid, rohelised koridorid. Keskkonnaökonoomika ja loodusrikkused. Looduskaitse ja sotsiaalsed protsessid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- Oskus mõista bioloogilise mitmekesisuse olemust ja tähtsust
- Ülevaade elurikkuse vähenemise põhjusteest
- Ülevaade kaitsekorralduse teoreetilistest alustest.
- Ülevaade looduskaitsebioloogias kasutatavatest meetoditest
- Oskus analüüside asurkondade elujõulisust selgitada ökoloogiliste
- Ülevaade inimühiskonna ja bioloogilise rikkuse vahekordadest ning neis toimuvate protsesside põhjuslikest seostest.
Õppejõud
dots Tiit Maran, PhD
space