Eluslooduse väliõpe (MLB6112.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6112.LT
vana ainekood
MLB6112
Õppeaine nimetus eesti k
Eluslooduse väliõpe
Õppeaine nimetus inglise k
Biodiversity Fieldwork
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada Eesti elustiku ja elukoosluste tundmaõppimist looduskeskkonnas. Kujundada oskused määrata eluslooduse liike. Toetada väliõppe läbiviimise oskusi II ja III kooliastme loodusõpetuses
Õppeaine sisu lühikirjeldus
4-päevane välipraktikum juunis väljaspool Tallinna. Tutvumine erinevate kooslustega ja neis leiduvate liikidega. Praktilised tööd liikide kogumisel ja määramisel. Niidutaimestiku väikeseskaalalise liigirikkusega tutvumine analüüsiruutu tehes. Loodusteaduslik uurimus veekogu elustiku kohta. Tutvumine selgroogsete tegutsemisjälgedega
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab liike seostada elukooslustega;
- oskab määrata erinevaid organismirühmi, orienteerub vastavas kirjanduses;
- oskab korraldada loodusteaduslikku uurimust veekogu elustiku kohta ja esitada uurimistulemusi;
- omab ettekujutust niidutaimestiku väikeseskaalalisest liigirikkusest;
- väärtustab looduse ilu;
- oskab toetada positiivse ja hooliva hoiaku kujunemist kõige elava suhtes.
Õppejõud
Lekt Elle Rajandu PhD
space