Rakendusbotaanika (MLB6017.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6017.LT
vana ainekood
MLB6017
Õppeaine nimetus eesti k
Rakendusbotaanika
Õppeaine nimetus inglise k
Applied Botany
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Ploompuu (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam eesti looduslike taimede ajaloolistest ja tänapäevastest kasutamisvõimalustest.
Toetada looduse mitmekesisuse praktilisest tähtsusest arusaamiseks vajalike teadmiste teket.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuses käsitletakse taimede kasutamisvõimalusi, põhirõhuga Eesti looduslike liikide traditsioonilisel kasutamisel. Toidutaimed ja ohtlikud taimed (viljad, juurikad, lehed, varred; värskelt, töödeldult). Ravimtaimed. Puittaimede traditsiooniline kasutamine. Värvitaimed. Teised tehnilist väärtust omavad taimed. Kursuse teemasid avatakse võimaluse korral sügavuti praktikukmides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab määratleda Eesti loodusliku floora suurema kasutusväärtusega liike ja nende kasutusvõimalusi;
- oskab hinnata looduslike liikide kasutusväärtust.

Õppejõud
lekt Tõnu Ploompuu, MSc
space