Hispaania keel B1 (LCS6212.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6212.HT
vana ainekood
LCS6212
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kesktasemel keeleoskuse omandamiseks hispaania keeles;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste teadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused sõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle hispaania keele tase on eelnevalt A2;
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse, on omandanud vajaliku sõnavara ja
suudab aru saada ka keerulisematest igapäevavestlustest;
Suudab rakendada keelealaseid oskusi kõnesituatsioonides ja oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes;
Suudab sooritada B1 tasemeeksami.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy
space