Toiduvalmistamise tehnoloogia ja disain (KUT6144.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6144.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Toiduvalmistamise tehnoloogia ja disain
Õppeaine nimetus inglise k
Cooking Technology and Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade toidu sensoorsetest omadustest, tutvustada erinevaid pagari- ja kondiitritooteid ning jooke. Õppida tundma põhitainaste eripära ning kasutamise võimalusi. Kujundada oskus erinevate tainaste valmistamisest, toodete vormimisest, küpsetamisest ja kaunistamisest. Luua võimalused erinevast toorainest kaunistuste valmistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toidu organoleptiline analüüs. Sensoorsete omaduste roll toote kvaliteedis ja arendusprotsessis. Isu tekitavad tegurid. Erinevate tainaste omadused, valmistamise tehnoloogiad ja tainastest valmistatud tooted. Küpsetamisel toimuvad füüsikalised ja keemilised protsessid. Taignatoodete valmistamine, jahutamine, kaunistamine, serveerimine ja säilitamine. Šokolaadi, suhkrumassi, glasuuri jt kasutamine toodete kujundamisel. Pagari- ja kondiitritoodete valmistamisel kasutatavad töövahendid ja masinad. Kuumade ja külmade jookide valmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb peamisi pagari- ja kondiitritoodete valmistamise tehnoloogiaid;
- oskab näha seoseid toiduainete koostise, omaduste ja kasutusviiside vahel kvaliteetse toote valmistamiseks;
- oskab valmistada erinevaid pagari-ja kondiitritooteid ning jooke;
- oskab organiseerida oma tööd õppeköögis, valida töö läbiviimiseks sobivad töövahendid ja masinad, valmistada tooteid, kaunistada ning serveerida neid sobivalt;
- oskab kasutada õpitud kaunistusvõtteid omanäoliste toodete valmistamiseks;
- oskab rakendada õpitut toote arendamisel.
Õppejõud
Tiina Vänt, MA ja Jaana Taar, PhD
Lisainfo
Iseseisev töö loengus antud materjalidega ning loovülesanne.
Komplekseksam koosneb kirjalikust eksamist ja loovülesandest (kirjalik ülevaade disainiprotsessist ja praktilisest teostusest).

Käsitöö ja kodunduse kõrvalaines eeldusaine - KUT6153.LT Toiduohutus ja toiduvalmistamise tehnoloogia
space