Toiduohutus ja toiduvalmistamise tehnoloogia alused (KUT6153.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6153.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Toiduohutus ja toiduvalmistamise tehnoloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Cooking Technology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade toiduohutusest, toiduainete käsitlemisel toimuvatest protsessidest, neid mõjutavatest teguritest ja töötluse mõjust toitainetele. Kujundada oskused esmaste toiduvalmistamise tehnikate ja töövahendite valdamiseks. Anda põhiteadmised toiduainete kuum- ja külmtöötlemisest, toiduvalmistamise tehnoloogiatest sõltuvalt toorainest ning valmisroogadele esitatavatest nõuetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toiduohutust määravad tegurid. Mikroorganismide üldiseloomustus, nende arengut soodustavad tegurid. Toidu kaudu levivad haigused ja meetmed nende vältimiseks. Hügieeninõuded toidu valmistamisel, toiduainete ja valmistoidu pakendamisel ning säilitamisel. Põhiroogade üldiseloomustus ja klassifikatsioon. Toiduvalmistamise tehnika ja töövahendid. Taimsete ja loomsete toiduainete ettevalmistus.Toiduainete külm- ja kuumtöötluse põhi- ja abiviisid ning valmisroogade serveerimise kompositsioonilised alused. Põhiroogade
valmistamise tehnoloogia lähtuvalt toorainest. Toitainete kadusid vähendavate valmistamisviiside valik ja rakendamine. Valmisroogade kvaliteedi- ja säilitamisnõuded. Erinevad lauakatmise võimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab hinnata toiduohutust toidu ja toiduainete käsitlemisel ning analüüsida kaasnevaid riske;
- teab esmaseid toiduvalmistamise tehnikaid;
- oskab valida sobivaid töövahendeid ning toorainest lähtuva toiduvalmistamise tehnoloogia;
- teab peamisi lauakatmise reegleid.
Õppejõud
Tiina Vänt, MA ja Jaana Taar, PhD
space