Erialase disaini alused (KUT6026.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6026.LT
vana ainekood
KUT6026
Õppeaine nimetus eesti k
Erialase disaini alused
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Design
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärgiks on anda ülevaade disaini põhimõtetest, pildi loomine inimest ümbritseva tehismaailma kultuurilisest taustast ja ajaloolistest protsessidest, mis on tehismaailma loomist mõjutanud.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Disaini areng 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Disain majanduses, kunstis, kultuuris, arhitektuuris, tehnoloogias. Erinevate kujundusstiilide avaldumine igapäevastes tarbeesemetes. Olulisemad rühmitused ning autorid nii Euroopas kui ka Ameerikas. Uurimused taustast (nii ajalooline kui ka funktsioonipõhine), miks üks või teine objekt on just selline nagu ta on. Keskkonnasõbralik disain ja sotsiaalne disain. Disaini tulevikusuunad ja moodsad trendid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi disaini ja üldise esemelise tehiskeskkonna kultuuri vahel;
- oskab näha seosed ning ära tunda olulisemaid ajaloolisi stiile;
- oskab oma enda töid hinnata ajaloolises, üldises suuremas kultuuri kontekstis.
Õppejõud
Veiko Liis
space