Solfedžo II (KUM6172.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6172.FK
vana ainekood
KUM6172
Õppeaine nimetus eesti k
Solfedžo II
Õppeaine nimetus inglise k
Solfeggio II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste sisemise muusikalise kuulmise, rütmi- ja harmooniataju ning muusikalise mälu edasiarendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Muusikalise mälu ja kuulmise arendamine 1-häälsete kromatisme sisaldavate tonaalsete diktaatide kuulmise järgi ülesmärkimise kaudu. Arendada sisemist kuulmist antud noodist akordide pöördeid koos lahendusega (II7, (>)VII7, > ja < kk), lähisuguluhelistikesse kaldumise kaudu ning tutvuda kromaatiliste/täistoonridadega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on võimeline:
- kirjalikult ülesmärkima 1-häälseid kromatisme sisaldavaid tonaalseid diktaate
- laulma antud noodist akordide pöördeid koos lahendusega (II7, (>)VII7, > ja < kk), kaldumisi lähisugulushelistikesse ning kromaatilisi/täistoonridu.

Õppejõud
Gerhard Lock MA, Marit Mõistlik-Tamm PhD
space