Solfedžo III (KUM6173.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6173.FK
vana ainekood
KUM6173
Õppeaine nimetus eesti k
Solfedžo III
Õppeaine nimetus inglise k
Solfeggio III
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Viia üliõpilaste muusikalise kuulmise, rütmi- ja harmooniataju ning muusikaline mälu stabiilsele tasemele. Kindlustada üliõpilaste oskused kuulmise järgi 2 - 3-häälset tonaalset muusikat üles kirjutada ning noodist laulda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
2- häälsete homofoonilises ning polüfoonilises faktuuris, kaldumisi ja modulatsioone sisaldavate diktaatide kirjutamine. 2-, 3- ja 4-häälsete harjutuste solfedžeerimine. 4-häälsete, kaldumisi ja modulatsioone sisaldavate, akordijärgnevuste kuulmise järgi analüüsimine ja üleskirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab üles märkida erineva faktuuriga 2-häälseid lihtsamaid kaldumisi ja modulatsioone sisaldavaid diktaate;
Suudab laulda mitmehäälseid harjutusi (üht häält lauldes, teisi klaveril kaasa mängides);
Suudab kuulmise järgi analüüsida 4-häälseid kaldumisi ja modulatsioone sisaldavaid akordijärgnevusi ja neid üles märkida.
Õppejõud
Gerhard Lock, Toomas Trass
Aine on eelduseks
space