Solfedžo I (KUM6171.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6171.FK
vana ainekood
KUM6171
Õppeaine nimetus eesti k
Solfedžo I
Õppeaine nimetus inglise k
Solfeggio I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste muusikalise kuulmise, rütmi- ja harmooniataju ning muusikalise mälu arendamist. Soodustada oskuste teket kuulmise järgi muusikat üles kirjutada ning laulda antud noodist lihtintervalle ja akorde.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Muusikalise mälu ja kuulmise arendamine 1-häälsete harjutuste (sh rütmidiktaatide) kuulmise järgi ülesmärkimise kaudu. Arendada sisemist kuulmist antud noodist lihtintervallide ja akordide laulmise kaudu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline laulma ning kirjalikult üles märkima ning laulma 1-häälseid diatoonilisi meloodia- ja rütmidiktaate, lihtintervalle ning akorde.
Õppejõud
Marit Mõistlik, PhD
Aine on eelduseks
Lisainfo
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist. Puudumise korral on üliõpilase vastustus viia end kurssi loengus tehtuga ning läbida antud materjal/harjutused iseseisvalt.
space