Kooritöö praktika I (KUM6165.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6165.FK
vana ainekood
KUM6165
Õppeaine nimetus eesti k
Kooritöö praktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Conducting I
Õppeaine maht EAP
1.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilasi teadmiste ja oskuste omandamiseks töös taidluskoori või vokaalansambliga(lastekooriga).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Töö kooriga. Laulude valik vastavalt koosseisule. Laulude õpetamine koorile õppejõu abiga. Vokaalsete ja dirigeerimistehniliste probleemide lahendamine. Kontsertesinemine.Iseseisev töö õpetamisele tulevate lauludega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Peab suutma iseseisvalt lahendada tehnilisi probleeme töös kooriga;
Üliõpilane peab valdama erinevaid dirigeerimistehnilisi võtteid töös kooriga;
Peab oskama analüüsida nii koori kui dirigendi tegevust esinemisprotsessis.
Õppejõud
dots Merike Aarma MA, lekt Raul Talmar MA
space