Õppekoor ja hääleseade I (KUM6161.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6161.FK
vana ainekood
KUM6161
Õppeaine nimetus eesti k
Õppekoor ja hääleseade I
Õppeaine nimetus inglise k
Choir Studio and Voice Placement I
Õppeaine maht EAP
1.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada tulevasele koorijuhile häälehoidu ja laululist hingamistehnikat.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade hääle tervishoiust, järjepidev laululise hingamistehnika omandamine. Hääleseade kooris ja individuaalselt. Tutvutakse eesti ja lääne naiskoori repertuaariga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane peab suutma laulda koori häälepartiisid;
Valdama vokaalselt ja intonatsiooniliselt võimalikult perfektset esitust;
Olema suuteline analüüsima nii enda kui koori tegevust proovides ja kontserditel.
Õppejõud
dots Merike Aarma MA, lekt. Raul Talmar MA
space