Ülevaade muusika psühhofüsioloogilisest toimest (KUM6101.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6101.FK
vana ainekood
KUM6101
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade muusika psühhofüsioloogilisest toimest
Õppeaine nimetus inglise k
Overview of Psychophysiological Influence of Music
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine kuulub Helidisaini kõrvalaine õppekavasse eesmärgiga käsitleda muusika psühhofüsioloogilist toimet ning vaadelda selle põhiseisukohtade võimalikku rakendust helidisainis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Muusika toime inimese psüühikale ja füüsisele. Muusika mõju sõltuvus muusika elementidest ja nende parameetritest. Isiksuslike ja keskkonnategurite osa muusika toimes. Muusikateoste analüüs muusika toime aspektist. Helitaustade ja –keskkondade kujundamine, lähtudes muusika psühhofüsioloogilisest toimest. Iseseisva tööna muusika analüüs muusika toime seisukohast, helitausta kujundamine, töö ettekandmine õpperühmas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadmised muusika psühhofüsioloogilisest toimest
- oskus analüüsida muusikateoseid muusika toime seisukohalt
- esmased oskused nende teadmiste rakendamiseks helitaustade ja keskkondade kujundamisel
Õppejõud
Alice Pehk, PhD
Lisainfo
1. Osalemine lähiõppes vähemalt 90%.
2. Sooritatud seminaritöö.
3. Sooritatud iseseisev töö.
space