Muusikalise kompositsiooni alused (KUM6099.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6099.FK
vana ainekood
KUM6099
Õppeaine nimetus eesti k
Muusikalise kompositsiooni alused
Õppeaine nimetus inglise k
Fundamentals of Musical Composition
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada ja praktiliselt rakendada muusika ja loovuse seoste ning muusikalise kompositsiooni põhiprintsiipe.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse muusika baaselemendid (rütm, meetrum, helikõrgus, tämber, harmoonia jne) ja vormipõhiprintsiibid (kordamine, variant, erinevus, kontrast, seostamatus) ning nende kasutamine komponeerimisel. Samuti tutvustatakse erinevaid loomefaase ja etappe ning valituid kompositsioonitehnikaid. Seminarides analüüsitakse erinevate professionaalsete heliloojate ja üliõpilaste enda kujunevat loomingut. Iseseisva tööna tuleb üliõpilastel luua viit erinevatel vormipõhiprintsiipidel baseeruvat harjutust ja üht terviklikku teost (5–7 minutit). Samuti tuleb üliõpilastel jälgida enda loomisprotsessi ja teadvustada erinevaid loomefaase ja etappe. Seminarides tutvustab iga üliõpilane oma kujuneva tervikteose hetkeseisu ideest kolme vahefaasini. Iga vahefaasi tutvustamise järel saadab üliõpilane õppejõule 5–10 lauset reflektsiooni (mis sisaldab ka loomefaasi kohta tähelepanekuid).
Aine koosneb 30% teoreetilisest, 70% praktilisest iseseisvalt sooritatavast osast.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
I Tudeng tunneb muusika peamisi väljendusvahendeid ning erinevaid loomefaase
II Tudeng oskab nimetatud väljendusvahendeid helitöö komponeerimisel kasutada ja teadvustab erinevaid loomefaase enda loomeprotsessis.
Õppejõud
Gerhard Lock, MA
Lisainfo
1) Osalemine kompositsiooniseminaridel on kohustuslik vähemalt 3x enda loomingu tutvustamiseks ja 1x teiste loomingut arvustades. Enda loomisfaaside reflekteerimist tuleb esitada suuliselt seminaris ja pärast seminaris õppejõule kirjalikult (5–10 lauset)
2) Loominguprotsessi selgitava küsitluse eelnev täitmine
space