Heliesteetika (KUM6049.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6049.FK
vana ainekood
KUM6049
Õppeaine nimetus eesti k
Heliesteetika
Õppeaine nimetus inglise k
Sound Aesthetics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused heli olemuse sügavamaks mõtestamiseks nii üliõpilase erialaga seonduvalt kui ka laiemalt. Luua võimalused teadvustamiseks, kuivõrd olulise osa moodustab inimese igapäevaelus heli selle väga mitmekesises avaldumisvormis, helitaust, kõige akustiliselt kogetava helikvaliteet, ning milline mõju on muusikal ja helidel inimeste mõjutamisel ja ka nendega manipuleerimisel. Võimaldada teadlikult tõsta vastutustunnet muusika ja helide kasutamisel nii eriala raames kui ka laiemalt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Heli olemusest filosoofilises, holistliku teadusparadigma võtmes. Heli kui nähtava ja nähtamatu maailma üks olulisimaid alusprintsiipe. Heli ja energeetilised maatriksid. Heli ja fraktalid. Ülemhelid, harmonikaalne pütagoreism.
Helide mõju inimpsüühikale, -kehale ja nn elutule mateeriale. Heliteraapia.Kümaatika: Ernst Chladni, Hans Jenny ja Alexander Lauterwasser kui valdkonna
rajajad. Helid kui manipulatsioonivahendid, heli kui relv.
Heliesteetikast süvamuusikas, peamiselt Arvo Pärdi tintinnabuli-stiili ja eesti paari viimase aastakümne nüüdismuusika varal. Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine ja essee kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
I Üliõpilane suudab iseseisvalt arutleda kursusel käsitletud teemadel.
II Üliõpilane suudab essee vormis loovalt edasi arendada nii kursuse käigus kuuldut ja kogetut kui ka kohustusliku kirjanduse läbitöötamisel tekkinud mõtteid.
III Üliõpilane teadvustab, milline mõju võib olla inimese helidega mõjutamisel.
IV Üliõpilane suudab eksamiessees heli olemust lahti mõtestada tavamõtlemisest avaramalt.
Õppejõud
Saale Kareda
Lisainfo
Eksamiessee või ettekanne. Novembrikuu jooksul esitab üliõpilane oma essee või ettekande teema, vajalik on kooskõlastus õppejõuga. Essee/ettekande teema võiks välja kasvada süvendatud huvist ühe üliõpilase õpitava eriala heliesteetilise aspekti vastu, kuid teemal võib olla ka laiem kontekst. Oluline on üliõpilase tõsine huvi süveneda ühte heliesteetika aspekti ning arendada teemat iseseisvalt.
space