Autoriõigus (KUM6048.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6048.FK
vana ainekood
KUM6048
Õppeaine nimetus eesti k
Autoriõigus
Õppeaine nimetus inglise k
Patent and Copyright
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused Eesti Vabariigi autoriõiguse mõistmiseks; toetada oskust kasutada autoriõigusest tulenevaid hüvesid autori, esitaja või intellektuaalomandi kasutajana; luua võimalus selleks, et õppija oskaks arvestada loomingulises tegevuses autoriõigusest tulenevate kohustustega
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Autoriõigusega kaitstav teos; intellektuaalse tegevuse tulemid, mis ei ole autoriõigusega kaitstud; autori isiklikud ja varalised õigused; teoste vabakasutus; teoste esitajate isiklikud ja varalised õigused; õiguste individuaalne ja kollektiivne teostamine; litsentsid.Iseseisev töö: iseseisev tutvumine õiguskatidega, kaasuste iseseisev lahendamine..
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Õppija tunneb Eesti Vabariigi autoriõiguse allikaid, õppija on teadlik enda õigustest autori või esitajana; intellektuaalomandi kasutajana oskab arvestada teiste autorite ja isikute õigustega; on teadlik õiguste kollektiivse teostamise võimalusest.
Õppejõud
Eero Johannes
Lisainfo
Kaasuste iseseisev lahendamine
space