Sissejuhatus kontseptuaalsesse kunsti (KUA6034.FK)
space
Õppeaine kood
KUA6034.FK
vana ainekood
KUA6034
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus kontseptuaalsesse kunsti
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Conceptual Art
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on praktilise kogemuse kaudu anda võimalus omandada teadmised kaasaegses kunstis kasutatavatest erinevatest väljendusvormidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaasaegse kunsti mõiste. Kontseptuaalse kunsti tekkimine ja mõju tänapäeval. Tutvumine erinevate kontseptuaalse kunsti vormide ja näidetega. Etteantud teemadel ideede genereerimine ja neile sobiva kunstilise vormi leidmine. Oma ideede tutuvtamine. Arutelud ja kriitika.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Tunneb kaasaegse kunsti praktikaid;
On saavutanud eeldused kaasaegse kunsti alase analüüsivõime ja isikliku arvamuse tekkeks;
Omab kogemust ideest lähtuva kunstiteose loomisest.
Õppejõud
Dots Kai Kaljo
space