Tarbijakäitumine (KOR6011.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6011.FK
vana ainekood
KOR6011
Õppeaine nimetus eesti k
Tarbijakäitumine
Õppeaine nimetus inglise k
Consumer Behaviour
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Vahendada kursusel osalejatele teavet tarbijate ostukäitumist mõjutavatest aspektidest ja luua seeläbi eeldused tarbijakäitumist puudutava info analüüsioskuseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade tarbijakäitumist mõjutavatest majanduslikest ja sotsiaal-psühholoogilistest teguritest. Ostuotsustusprotsessi kirjeldamine ja selle modelleerimine. Erinevate turunduskommunikatsioonivormide mõju analüüs tarbijakäitumisele. Tarbija mälu ja õppimine. Tarbija taju ja tähelepanu. Tarbija ja emotsioonid. Hoiakud tarbijakäitumises, hoiakute mudelid, hoiakute kujundamine ja muutmine. Motivatsioon ja selle mõjurid.
Otsuste vastuvõtmine. Heuristikud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab kaasaegseid tarbijakäitumise teooria lähenemisi ja kontseptsioone;
- teab ja oskab kasutada asjakohaselt erialast terminoloogiat ja põhimõisteid;
- suudab valida ostja otsustusprotsessi mõjutusvahendeid;
- oskab põhjendatult ja eesmärgiliselt kavandada tarbijakäitumise mõjutamist.
Õppejõud
Aivar Voog; Avo-Rein Tereping
space