Sissejuhatus turundusse (KOR6002.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6002.FK
vana ainekood
KOR6002
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus turundusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Marketing
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on luua eeldused turunduse alusteooriate tundmiseks. Sihiks on turunduse põhimõistete ja terminoloogia omandamine ning saadud baasteadmiste rakendamisvõimaluste tundmaõppimine. Kursuse läbimine annab eelduse erinevate kaasaegsete turundusteooriate ning kontseptsioonide mõistmiseks ning programmi käigus läbitud üksikute osade süvendatumaks õppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Turunduse olemus: mõisted, ajalugu, kontseptsioonid; turunduse juhtimine: otsustamine, analüüsimine, kontrollimine; turunduskeskkond: mikrokeskkond, makrokeskkond; turundusuuringud: olemus, etapid, nõudluse prognoosimine; tarbijakäitumine: tarbija rollid, ostuotsustusprotsess, lojaalsus, äriturud ja ärikliendi käitumine; turgude segmentimine, sihtturundus, positsioneerimine; tootepoliitika, brändi juhtimine; hinnapoliitika: nõudluse, kulude analüüs, hinnakujundus; turustuspoliitika: turustuskanalid, vahendajad; turunduskommunikatsioon: reklaam, müügitoetus, suhtekorraldus, isiklik müük, otseturundus; suhteturundus; sisemine turundus.
Iseseisva töö hulka kuulub loengumaterjali ja põhiõpiku läbitöötamine, seminarideks ettevalmistumine, essee kirjutamine, eksamiks valmistumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab peamisi kaasaegseid turundusteooriaid ja nende autoreid;
- valdab erialast terminoloogiat ja põhimõisteid;
- näeb seoseid teooria ja turunduspraktika vahel.
Õppejõud
lekt Marko Järvsoo
space