Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad (KOI7001.FK)
space
Õppeaine kood
KOI7001.FK
vana ainekood
KOI7001
Õppeaine nimetus eesti k
Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad
Õppeaine nimetus inglise k
Risk and Crisis Communication Theories
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada ülevaade peamistest teoreetilistest käsitlustest riski ja kriisikommunikatsiooni praktikate tõlgendamisel. Aidata kaasa teoreetilise analüüsioskuste kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus sisaldab süvendatud käsitlust riski ja kriiskommunikatsioonist: erinevate teooriate toimimine praktikas, kommunikatsiooniteooria toimimismehhanismid koos riski ja kriisiteooriatega, teoreetilised paradoksid praktilise kriisijuhtimises, situatsiooniteooria lähekohad riski ja kriisikommunikatsioonis jne.
Esimene iseseisev töö eeldab kohustusliku kirjanduse läbitöötamist ja selle põhjal analüütilise referaadi kirjutamist, teine kodutöö sisaldab situatsiooni analüüsi, milleks tuleb kasutada mõnda sotsiaalteaduslikku uurimismeetodit ja mis põhineb kriitilisel analüüsil.
Kursust loetakse inglise keeles.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb erinevaid teoreetilise käsitlusi, mis seletavad riski ja kriisikommunikatsioon;
- oskab praktikaid sidustada teooriatega;
- oskab hinnata ja analüüsida erinevaid olukordi teoreetiliste paratamatuste seisukohast;
- oskab juhtida riske;
- oskab tulemuslikult ja adekvaatselt toimida kriisisituatsioonides;
- valdab kriisikommunikatsiooni tehnikaid ja taktikaid ning suudab neid strateegiliselt ellu viia.
Õppejõud
Karin Luiga
space