Sõjaväepedagoogika (KAV6204.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6204.HR
vana ainekood
KAV6204
Õppeaine nimetus eesti k
Sõjaväepedagoogika
Õppeaine nimetus inglise k
Military Pedagogy
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam pedagoogika valdkonna põhimõistetest, teooriatest ja problemaatikast, pedagoogilisest psühholoogiast, kasvatuse olemusest ja eesmärkidest ning valmisolek õppimist soodustava õpikeskkonna loomiseks ja toimetulekuks erinevate õpilastega. Kujundada arusaam sõjaväepedagoogika iseärasustest ja selle rakendamisest sõjaväelises väljaõppes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Pedagoogika. Pedagoogika põhiterminid. Pedagoogika valdkonnad. Uurimisobjektid. Tänapäevane õppimisparadigma. Alternatiivpedagoogikad. Tegevuspedagoogika, õuesõpe. Haridusalased õigusaktid
Pedagoogiline psühholoogia. Õpilaste tundma õppimine, õpilaste vajadustega arvestamine. Noorukite ealised iseärasused ja käitumine. Kasvatustulemuste analüüs.
Sõjaväepedagoogika. Sõjaväepedagoogika alused. Erinevad sõjaväelised väljaõppesüsteemid ja -meetodid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab pedagoogika valdkonna põhimõisteid, valdkondi, teooriaid, kasvatuse olemust ja eesmärke ning haridusalaseid õigusakte;
- teab pedagoogilise psühholoogia põhimõtteid ning oskab neid arvestada gümnaasiumi astmes õppetegevuses;
- teab sõjaväepedagoogika iseärasusi ja väljaõpe korraldamise põhimõtteid;
- oskab arvestada õppijate erinevustega õppeprotsessis;
- oskab planeerida ja viia läbi sõjaväelist väljaõpet.
Õppejõud
lektor Meidi Sirk, pedagoogikamagister
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space