Elektroonilise kirjastamise protsessid (INT7126.DT)
Õppeaine kood
INT7126.DT
vana ainekood
INT7126
Õppeaine nimetus eesti k
Elektroonilise kirjastamise protsessid
Õppeaine nimetus inglise k
Electronic Publishing Processes
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
6
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Aile Möldre (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
• Luua eeldused teadmiste omandamiseks elektroonilise kirjastamise olemusest ja rollist tänapäevases infovahetuses; elektroonilisel kirjastamisel kasutatavatest vormingutest ja standarditest, elektrooniliste publikatsioonide loomiseks kasutavast sisuhaldustarkvarast
• Toetada praktilisi oskuste kujunemist veebis publitseerimiseks erinevate vahendite abil
Õppeaine sisu lühikirjeldus
E-kirjastamise mõiste. Elektroonilised väljaanded, nende tüübid ja tunnused. Elektrooniliste väljaannete mõju lugemisviisile. Kirjastusprotsess ja selles osalejate rollide muutumine e-kirjastamises. Isekirjastamise kasv veebikeskkonnas.
Elektrooniliste väljaannete vormingud ja standardid (tekst, arvutigraafika, multimeedia). Tarkvara ja riistavara e-raamatute lugemiseks. E-paber ja e-tint. 3D väljaanded ja nende trükkimine. E-kirjastamise ärimudelid. Autoriõigus elektrooniliste väljaannete publitseerimisel ja kasutamisel. Avatud juurdepääs. Avatud sisu keskkonnad.
E-väljaande loomine MS Word’i abil ning teisendamine pdf või ePub vormingusse. E-väljaande (uudisleht, kutse jne) loomine MS Publisher’i jm programmidega
E-raamatu loomise keskkonnad veebis. Web 2.0 publitseerimise keskkonnana. Veebitekstide lugemise iseärasused. Veebitekstide kirjutamine. Ajaveebi (blogi) kirjutamine. Sisuhaldustarkvara veebilehtede ja blogide loomiseks. Elektroonilise väljaande tutvustamine, turundamine ja müük.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna tehakse praktilisi töid: sisuhaldustarkvara võrdlus, e-raamatu loomine ja avaldamine veebikeskkonnas (või tekstitöötlusprogrammi abil ning konverteerimine), veebilehe või ajaveebi loomine sisuhaldustarkvara abil
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane
• Omab teadmisi elektroonilise kirjastamise erinevate vormide kohta, tunneb nende iseärasusi ja kasutamise võimalusi
• Oskab arvesse võtta elektroonilise publitseerimisega seostuvaid õiguslikke ja eetilisi küsimusi
• Orienteerub kaasaegsete publitseerimisvõimaluste hulgas (sh veeb 2.0).
• Oskab ise välja anda veebipubliktsiooni
Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks on vajalik kõigi praktiliste tööde sooritamine.
Õppejõud
Dots Aile Möldre
Asenduskirjandus
Cordon-Garcia, J.-A., Alonso-Arevalo, J. et al. (2013). Social Reading. Oxford: Chandos Publishing.
Efroni, Z. (2011). Access-right : the future of digital copyright law. New York; Oxford : Oxford University Press.
E-books in libraries : a practical guide / edited by Kate Price and Virginia Havergal. (2011). London : Facet Publishing.
Buse, J. W. (2014). EPUB from the ground up : a hands-on guide to EPUB 2 and EPUB 3. New York ; Chicago [etc.] : Mc Graw Hill Education.
Jones, C., Jewell, D. (2013). 100 ways to publish and sell your own e-book - and make it a bestseller. London : How To Books.
Kraavi, H. (2011). Kuidas kirjutada veebitekste. Tallinn: Riigi Infosüsteemi Amet. https://www.ria.ee/public/Programm/Tark_e_riik_2011/Koolitusmaterjal_2011_010811.pdf.
MS Word’i tutvustus (kujundamiseks). http://www.ttykk.edu.ee/informaatika/Word_juhend.rtf
Vaarik, D. (2012).Raamatu kirjutamisest. http://memokraat.ee/2012/10/raamatu-kirjutamisest/.
Crawford, K. (2009). Writing for the Web. North Vancouver : Self-Counsel Press.
Culbertson, M., Culbertson, M.(2012). Blog design for dummies.
NY; London: John Wiley & Sons.
MacWilliam, A. (2013). The Engaged Reader: A human-centred evaluation of ebook user experience. – Publishing Research Quarterly, 26 January.
Masters, D. How to Promote Your Self-Published eBook on Social Media. - http://business.tutsplus.com/articles/how-to-promote-your-self-published-ebook-on-social-media--fsw-39575
Widdersheim,M. M. (2015). E-books: Histories, trajectories, futures. First Monday, Volume 20, Number 6 - 1 June 2015. http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5641/4575