Organisatsiooni teabeprotsessid (INT6010.DT)
Õppeaine kood
INT6010.DT
vana ainekood
INT6010
Õppeaine nimetus eesti k
Organisatsiooni teabeprotsessid
Õppeaine nimetus inglise k
Information Management in Organisations
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
45
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on luua eeldused teadmiste kujunemiseks organisatsiooni ülesehitusest ja kultuurist; infovajaduse, -voogude, -auditi ning infopoliitika olemusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Organisatsiooni struktuur, juhtimine; organisatsioonikultuur; infotöö korraldus.
Organisatsioonis infovajaduse väljaselgitamine; sise- ja väliskeskkonna analüüs; infoaudit; organisatsiooni infopoliitika.


Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse lugemine, kolm praktilist tööd (referaat, essee, meeskonnatöö ja slaidiesitlus).
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbimise järel üliõpilane:
- oskab analüüsida organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda;
- tunneb organisatsiooniteooria põhitermineid ja organisatsiooni infotööks vajalike andmete kogumise allikaid ning viise; organisatsiooni infoauditi korraldamise ja infopoliitika põhimõtteid.

Hindamismeetodid
Eksam
Eksami hinne kodutööde tulemuste põhjal.

Õppejõud
E. Uverskaja
Kohustuslik kirjandus
Choo, C.W. (2002). Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment. 3rd ef. Medford, NJ: Information Today Inc.
Grandbois, Y. (2016). Service science and the information professional. Amsterdam [etc.] : Elsevier/Chandos Publishing.
Library 3.0. (2015). Intelligent Libraries and Apomediation. Oxford [etc.] : Chandos Publishing.
Orna, E. (2007). Information strategy in practice. Aldershot : Gower
Virovere, A., Alas, R., Liigand, J. (2008). Organisatsioonikäitumine : käsiraamat; Tallinn: Estonian Business School.
Webb, J. (2008). Strategic information management: a practitioner’s guide. Oxford: Chandos Publishing.

Asenduskirjandus
Choo, C. W. (2006). The knowing organization: how organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions. New York ; Oxford : Oxford University Press.
Huotari, M.L., Wilson T.D. (2001). Determining organizational information needs. – Information Research, 6 (3) http://www.informationr.net/ir/6-3/paper108.html (17.03.2016)
Henzcel, S. (2001). Information audit. A practical guide. München : Saur.
Hibberd, B., J., Evatt, A. (2004). Mapping information flows : a practical guide. – Information Management Journal, 38 (1), pp 558, 60-62, 64.