Organisatsiooni teabeprotsessid (INT6010.DT)
space
Õppeaine kood
INT6010.DT
vana ainekood
INT6010
Õppeaine nimetus eesti k
Organisatsiooni teabeprotsessid
Õppeaine nimetus inglise k
Information Management in Organisations
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Elviine Uverskaja (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on luua eeldused teadmiste kujunemiseks organisatsiooni ülesehitusest ja kultuurist; infovajaduse, -voogude, -auditi ning infopoliitika olemusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Organisatsiooni struktuur, juhtimine; organisatsioonikultuur; infotöö korraldus.
Organisatsioonis infovajaduse väljaselgitamine; sise- ja väliskeskkonna analüüs; infoaudit; organisatsiooni infopoliitika.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida organisatsiooni sise- ja väliskeskkonda;
- tunneb organisatsiooniteooria põhitermineid ja organisatsiooni infotööks vajalike andmete kogumise allikaid ning viise;
- tunneb organisatsiooni infoauditi korraldamise ja infopoliitika põhimõtteid.
Õppejõud
E. Uverskaja
space