Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud (IFI7404.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7404.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud
Õppeaine nimetus inglise k
Design Thinking and Generative Research
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on aidata tudengeid saavutada põhjalikuma arusaama probleemidest, mille jaoks nad soovivad kavandada lahendusi. Tudengid omavad ülevaate vajalikest tööriistadest, mida on võimalik kasutada ümbritseva maailma kriitiliseks uurimiseks ja võimaluste tuvastamiseks lahenduste ja innovatsiooni juurutamiseks. Läbi inimeste tegevuste, mõtete ja tunnete uurimise, salvestamise ja aru saamise, tudengid jõuavad põhjalikult sõnastatud probleemipüstitusteni, mida on võimalik kasutada sisendina prototüüpide loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb kolmest osast:
- Taust - generatiivsete uuringute põhimõtted;
- Meetodid - asjakohased generatiivse uuringu tööriistad ja metoodikad;
- Protseduur - andmete kogumise protseduuri kavandamine, andmete kogumine, dokumenteerimine, analüüs ja kommunikeerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omandab arusaama generatiivsetest uuringumeetoditest;
- viib läbi eksperimentaalse välitöö, nt. kasutades etnograafilisi meetodeid, juurutades sonde;
- teab, kuidas põhjalikult sõnastada probleemipüstituse võimaliku disainilahenduse jaoks.
Õppejõud
Iuliia Paramonova
space