Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis (IFI7403.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7403.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis
Õppeaine nimetus inglise k
Data Driven Decision Making and Change Management in Organisations
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on pakkuda teadmised ja oskused suur-, ava- ja linkandmetel põhinevate otsuste kujundamiseks ja neist lähtuvate muutuste juhtimiseks organisatsiooni tasandil e-valitsemise kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus esitleb teadmushalduse ja strateegilise juhtimise põhimõisteid ja rakendusmudeleid organisatsiooni juhtimise kontekstis ja pakub põhjaliku sissevaate andmepõhise otsustamise käsitlustesse ja seonduvatesse juhtimispraktikatesse.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb andmepõhise otsustamise ja muutuste juhtimise lähtekohti organisatsiooni tasandil;
- suudab kavandada ja rakendada koostöös teistega andmepõhise innovatsiooniprojekti organisatsioonis;
- valdab kaasaegseid andmeanalüüsi ja –visualiseerimise tarkvaralahendusi;
- mõistab organisatsiooni juhtimise käsitlusi;
- suudab hinnata erinevate organisatsiooni tasandi muutuste juhtimise strateegiate ja taktikate mõjusust;
- valdab loovaid ja uuenduslikke tehnikaid andmete visualiseerimiseks ja tõlgendamiseks;
- omab ülevaadet uuematest uuringutest ja parimatest praktikatest andmepõhise otsustamise ja muutuste juhtimise valdkonnas;
- suudab veenvalt väljendada ja esitleda uuenduslikke ideid muutuste juhtimise kavandamiseks organisatsioonis.
Õppejõud
Sirje Virkus
space