Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides (IFI7401.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7401.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides
Õppeaine nimetus inglise k
Collective Intelligence in Socio-Technical Systems
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda õppijale ülevaade sotsiotehniliste süsteemide teoreetilistest alustest;
Tutvustada õppijaid kaasaegsete sotsiotehniliste süsteemide loomiseks vajalike mõistete ja praktikatega;
Anda õppijale võimalus luua seosed sotsiotehniliste süsteemide ja avatud ühiskonna väärtuste vahel;
Võimestada õppijad analüütiliste pädevustega, mis toetavat otsingut, kirjeldamist, interpreteerimist ja ennustamist, kuidas sotsiotehnilised süsteemid ja ühiskond mõjutavad üksteist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loeng-seminar (6x4h): Sissejuhatus sotsiotehnilistesse süsteemidesse ja avatud ühiskonna väärtustesse, mida need võimestavad.
Kesksel kohal on erinevat tüüpi kognitiivsed, afektiivsed, psühhomotoorsed ja aja-ruumi kasutusega seotud andmed erinevates esinemisvormides ning analüütilised lähenemisviisid neile andmetele, samuti andmetega toimuvad protsessid (nt. agregeerumine, soovitamine, kaasamine, hindamine, jälgimine, soovitamine, mustriotsing jne.) ja teenused, milles neid andmeid saab kasutada nt. loomaks tunnustust, sidusust, usaldust, intelligentsust, väärtusi, tähendusi ja erinevaid kollektiivse teadmuse vorme.
Käsitletakse lähemalt järgmisi teemasid: Õppimine ja kollektiivne intelligentsus avatud ühiskonna sotsiotehnilistes süsteemides. Avatud ühiskonna sotsiaalsed ja kogukonna aspektid sotsiotehnilistes süsteemides. Ruumi võimestamine sotsiotehniliste süsteemidega. Võistlevad juhtimiskontseptsioonid sotsiotehnilistes süsteemides: avalikud teenused ja avatud andmed ühiskonna heaoluks versus ühiskonnaliikmete valikud ja väärtused. Võistlevad arengu paradigmad sotsiotehnilistes süsteemides: kodanikud kui kliendid versus kodanikud kui koosloojad.
Praktikum (6x4 h): Praktikumides kasutatakse pöördprojekteerimist: analüüsitakse ja kirjeldatakse valitud sotsiotehniliste süsteemide toimemehhanisme ja luuakse teoreetiliselt põhjendatud süsteemi parendava disani visioon. Rühmatöös kasutatakse sik-sak meetodit.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- rakendab sotsiotehniliste süsteemide arendamisel kasutatavaid teoreetilisi kontseptsioone ja praktikaid, et avastada, kirjeldada, selgitada ja ennustada, kuidas sotsiotehnilised süsteemid võimestavad ühiskonda;
- oskab lahendada ühiskonna ees seisvaid väljakutseid sotsiotehniliste süsteemidega.
Õppejõud
space